Електро котли -

Електро котлиОВК браншът тази седмица

Източник: Виа Експо

Източник: ТЕЦ Марица изток 2

Източник: Виа Експо

Източник: НЗОК; снимка: dreamstime

Източник: ЕВН България Топлофикация; снимка: dreamstime

Източник: Атреа България

Обществени поръчки/Търгове

Участникът следва да има опит в изпълнението на строителство с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, за последните 5 години

Поръчката обхваща и пускане в експлоатация и осигуряване на гаранционна поддръжка за срок, не по-кратък от 36 месеца

Поръчката включва изработване на инвестиционен проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор по време на строителството

Бизнес

Сред темите в паралелния форум са политики и финансови инструменти за енергийно ефективно сградно обновяване, представяне на софтуер за оразмеряване на топлообменни апарати и др.

През месец март компанията навършва 22 години от създаването си

Под мотото «Поемете си дъх» компанията посреща гости и бизнес партньори на щанд F69 в зала 8

Събитията

Като част от съпътстващата програма Hoval проведе презентация, която запозна присъстващите с цялостните системни решения на компанията за отопление, вентилация и климатизация

Студентите се запознаха с най-добрите практики и най-ефективни системи за отопление, охлаждане, вентилация и климатизация за всеки тип сгради, както и с рекуперативната система за комфортна вентилация Hoval HomeVent

Refrigera 2019 е резултат от искането на производители, дистрибутори, индустриални асоциации, политически и икономически институции в сектора, търсещи нови възможности

Читайте также: